Contribució científica

Els investigadors ICREA són acadèmics enormement actius i generen una gran quantitat d'articles d'alt nivell, llibres i publicacions de tota mena, i també dirigeixen tesis doctoras, fan conferències inaugurals a congressos i simposis, xerrades i tot tipus de producció acadèmica. Busqueu un especialista en un camp determinat? Des d'història militar medieval fins a teoria dels púlsars, segur que el trobeu a ICREA.

Utilitzeu el motor de cerca per limitar la recerca. Podeu buscar expressions determinades, provar amb paraules clau o visitar directament el lloc web de l'investigador, si en coneixeu el nom.

Type
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
 • PUBLICATION
  2020 - Tischler, Matthias M. Tischler M: Reframing Salvific History in a Transcultural Society: Iberian Bibles as Models of Historical, Prophetic, and Eschatological Writing, in Transcultural Approaches to the Bible: Exegesis and Historical Writing in the Medieval Worlds (Transcultural Medieval Studies 1), ed. by M. M. Tischler - P. S. Marschner, Turnhout 2020 (forthcoming) (Accepted)
 • PUBLICATION
  2020 - Tischler, Matthias M. Tischler M: La transformació carolíngia de la Catalunya altmedieval, Arxiu de textos antics catalans 33 (2020) (forthcoming). (Accepted)
 • PUBLICATION
  2020 - Tischler, Matthias M. Tischler M: Spaces of ‘Convivencia’ and Spaces of Polemic: Transcultural Historiography and Religious Identity in the Intellectual Landscape of the Iberian Peninsula (9th–10th Centuries), in: Historiography and Identity 4: Writing History Across Medieval Eurasia, ed. by W. Pohl/D. Mahoney, Turnhout 2020 (in print). (Accepted)
 • PUBLICATION
  2020 - Tolsa Domènech, Xavier Xavier Tolsa. "Jump formulas for singular integrals and layer potentials on rectifiable sets". To appear in Proceedings of the American Mathematical Society. (Accepted)
 • PUBLICATION
  2020 - Tolsa Domènech, Xavier B. Jaye, F. Nazarov, M.C. Reguera, and X. Tolsa. The Riesz transform of codimension smaller than one and the Wolff energy. Mem. Amer. Math. Soc. 266 (2020), no. 1293. http://www.ams.org/books/memo/1293/  
 • PUBLICATION
  2020 - Tolsa Domènech, Xavier Azzam J, Mourgoglou M & Tolsa X 2020, "A two-phase free boundary problem for harmonic measure and uniform rectifiability". Trans. Amer. Math. Soc., vol. 373, no. 6, 2020, 4359–4388  
 • PUBLICATION
  2020 - Tolsa Domènech, Xavier Jonas Azzam, Xavier Tolsa, and Tatiana Toro. "Characterization of rectifiable measures in terms of α-numbers". To appear in Transactions of the American Mathematical Society. (Accepted)
 • PUBLICATION
  2020 - Tolsa Domènech, Xavier M. Mourgoglou and X. Tolsa. "Harmonic measure and Riesz transform in uniform and general domains". Journal für die reine und angewandte Mathematik 758 (2020), 183–221. https://doi.org/10.1515/crelle-2017-0037  
 • PUBLICATION
  2020 - Tolsa Domènech, Xavier J. Azzam, S. Hofmann, J.M. Martell, M. Mourgoglou, and X. Tolsa. Harmonic measure and quantitative connectivity: geometric characterization of the Lp-solvability of the Dirichlet problem. To appear in Inventiones Mathematicae. (Accepted)
 • PUBLICATION
  2020 - Tolsa Domènech, Xavier Chunaev P, Mateu J & Tolsa X 2020, "A family of singular integral operators which control the Cauchy transform". Mathematische Zeitschrift 294, p. 1283-1340.