La selecció d'ICREA

L'elecció de les persones adequades deu ser la tasca més important i rellevant que qualsevol entitat necessita per mantenir la seva qualitat, i això a ICREA cobra un significat especial.

A ICREA, el propòsit de la selecció és escollir, d'entre els millors investigadors, els qui es considera que tenen més impacte en les seves diferents disciplines i camps. Rebutgem molts investigadors i acadèmics destacats, tot i que cada any en contractem tants com podem. No cal dir que els no seleccionats no són menys competents ni menys vàlids en cap sentit, però cal triar, i els recursos econòmics de què disposem ens determinen la capacitat. Afortunadament per a la humanitat, de talent n'hi ha moltíssim, i a ICREA intentem reunir-ne el màxim possible a cada convocatòria.

Tenim molt clar que és el consens de tots els membres del comitè el que confereix autoritat a la nostra selecció. Aquest consens no es basa mai en equilibris numèrics, sinó en una atenta selecció feta per reconeguts experts mundials, que colectivament trien els nous ICREAs.

Volem que tota la comunitat científica comprengui com es duu a terme aquest procés. Per això hem inclòs aquí la darrera versió de la nostra guia d'avaluació, que reben els avaluadors en acceptar aquesta responsabilitat. És una labor que no deixa d'evolucionar i perfeccionar-se per no perdre de vista la recerca dels investigadors més prometedors. Ara bé, a la guia no hi consta l'element més important: el sentit comú, que preval sobre qualsevol altra cosa en totes les etapes del procés de selecció.

Comuniqueu-nos qualsevol observació, comentari o suggeriment que puguem aplicar per millorar encara més la nostra selecció.