Contribució científica

Els investigadors ICREA són acadèmics enormement actius i generen una gran quantitat d'articles d'alt nivell, llibres i publicacions de tota mena, i també dirigeixen tesis doctoras, fan conferències inaugurals a congressos i simposis, xerrades i tot tipus de producció acadèmica. Busqueu un especialista en un camp determinat? Des d'història militar medieval fins a teoria dels púlsars, segur que el trobeu a ICREA.

Utilitzeu el motor de cerca per limitar la recerca. Podeu buscar expressions determinades, provar amb paraules clau o visitar directament el lloc web de l'investigador, si en coneixeu el nom.

Type
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
 • PUBLICATION
  2023 - Aliaga Alcalde, Núria Alvarado HL, Limón D, Calpena-Campmany AC, Mallandrich M, Rodríguez-Cid L, Aliaga-Alcalde N, González-Campo A & Pérez-García L 2023, 'Intrinsic Permeation and Anti-Inflammatory Evaluation of Curcumin, Bisdemethoxycurcumin and Bisdemethylcurcumin by a Validated HPLC-UV Method', International Journal Of Molecular Sciences, 24, 7, 6640.
 • PUBLICATION
  2023 - Aloy Calaf, Patrick Fernandez-Torras A, Locatelli M, Bertoni M & Aloy P 2023, 'BQsupports: systematic assessment of the support and novelty of new biomedical associations', Bioinformatics, 39, 9, btad581.
 • PUBLICATION
  2023 - Aloy Calaf, Patrick Kim DK, Weller B, Lin CW, et al. 2023, 'A proteome-scale map of the SARS-CoV-2-human contactome', Nature Biotechnology, 41(1):140-149.
 • PUBLICATION
  2023 - Aloy Calaf, Patrick Lobentanzer S, Aloy P, Baumbach J, et al. 2023, 'Democratizing knowledge representation with BioCypher', Nature Biotechnology, 41, 8, 1056-1059.
 • PUBLICATION
  2023 - Aloy Calaf, Patrick Dan Y, Radic N, Gay M, et al. 2023, 'Characterization of p38α Signaling Networks in Cancer Cells Using Quantitative Proteomics and Phosphoproteomics', Molecular & Cellular Proteomics, 22(4), 100527.
 • PUBLICATION
  2023 - Álvarez Puebla, Ramón Zorlu T, Becerril-Castro IB, Puertolas B, Giannini V, Correa-Duarte MA & Alvarez-Puebla RA 2023, 'Yolk-Shell Nanostars@Metal Organic Frameworks as Molecular Sieves for Optical Sensing and Catalysis', Angewandte Chemie-international Edition, 62(26):e202305299.
 • PUBLICATION
  2023 - Álvarez Puebla, Ramón R.A. Alvarez-Puebla, Chapter 7: Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) in Springer Handbook of Advanced Catalyst Characterization (M. Bañares, I. Wachs, Eds.) Springer (2023-in press) Invited Book Chapter (Accepted)
 • PUBLICATION
  2023 - Álvarez Puebla, Ramón Zorlu T, Correa-Duarte MA & Alvarez-Puebla RA 2023, 'Composite nanoparticle-metal-organic frameworks for SERS sensing', Journal Of Chemical Physics, 158, 17, 171001.
 • PUBLICATION
  2023 - Andero Galí, Raül   Molina P, Andero R & Armario A. 2023, 'Restraint or immobilization: A comparison of methodologies for restricting free movement in rodents and their potential impact on physiology and behavior.' Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 151:105224.  
 • PUBLICATION
  2023 - Andero Galí, Raül Florido A, Velasco ER, Monari S, et al. 2023, 'Glucocorticoid-based pharmacotherapies preventing PTSD', Neuropharmacology, 224, 109344.