Contribució científica

Els investigadors ICREA són acadèmics enormement actius i generen una gran quantitat d'articles d'alt nivell, llibres i publicacions de tota mena, i també dirigeixen tesis doctoras, fan conferències inaugurals a congressos i simposis, xerrades i tot tipus de producció acadèmica. Busqueu un especialista en un camp determinat? Des d'història militar medieval fins a teoria dels púlsars, segur que el trobeu a ICREA.

Utilitzeu el motor de cerca per limitar la recerca. Podeu buscar expressions determinades, provar amb paraules clau o visitar directament el lloc web de l'investigador, si en coneixeu el nom.

Type
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
 • PUBLICATION
  2021 - Álvarez Puebla, Ramón A. Nenashkina, S. Koltsov, O.Y. Orlova, A.A. Nikitina, D.A. Kirilenko, D.V. Andreeva, M. Blanco-Formoso, N. Pazos-Perez, R.A. Alvarez-Puebla,* E.V. Skorb* Silver melamine thin film as a flexible platform for SERS analysis Nanoscale, (2021-accepted) (Accepted)
 • PUBLICATION
  2021 - Álvarez Puebla, Ramón Blanco-Formoso, Maria; Pazos-Perez, Nicolas; Alvarez-Puebla, Ramon A. 2020, 'Fabrication of colloidal platforms for surface-enhanced Raman spectroscopy on optically inert templates', Journal Of Raman Spectroscopy, . (Accepted)
 • PUBLICATION
  2021 - Álvarez Puebla, Ramón Guerrini, Luca; Alvarez-Puebla, Ramon A. 2021, 'Structural Recognition of Triple-Stranded DNA by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy', Nanomaterials, 11, 2, 326.
 • PUBLICATION
  2021 - Álvarez Puebla, Ramón I. Brian Becerril-Castro,   Franklin Munoz-Munoz,   Ana B. Castro-Ceseña,   Ana L Gonzalez,   Ramon A Alvarez-Puebla,*  J.M. Romo-Herrera* 2021, 'Plasmonic foam platforms for air quality monitoring' Nanoscale, 13, 3, 1738 - 1744.
 • PUBLICATION
  2021 - Álvarez Puebla, Ramón Alvarez-Puebla, Ramon A.; Li, Jian-Feng; Ling, Xing Yi 2021, 'Introduction to advances in plasmonics and its applications', Nanoscale, 13, 12, 5935 - 5936.
 • PUBLICATION
  2021 - Álvarez Puebla, Ramón I. Calderon, R.A. Alvarez-Puebla,* N. Pazos-Perez* 2021, 'Gold-spiked coating of silver particles through cold nanowelding', Nanoscale, 13, 8, 4530 - 4536.
 • PUBLICATION
  2021 - Andero Galí, Raül Limbic Neuropeptidergic Modulators of Emotion and Their Therapeutic Potential for Anxiety and Post-Traumatic Stress Disorder. Marvar PJ, Andero R, Hurlemann R, Lago TR, Zelikowsky M, Dabrowska J. The Journal of Neuroscience. 2021 Feb 3;41(5):901-910.  
 • PUBLICATION
  2021 - Andero Galí, Raül Direct and Indirect Measurements of Sex Hormones in Rodents During Fear Conditioning. Florido A, Perez-Caballero L, Velasco ER, Molina P, Marin-Blasco I, Andero R. Current Protocols. 2021 May;1(5):e102. doi: 10.1002/cpz1.102.
 • PUBLICATION
  2021 - Andero Galí, Raül Florido A, Velasco ER, Soto-Faguás CM, Gomez-Gomez A, Perez-Caballero L, Molina P, Nadal R, Pozo OJ, Saura CA, Andero R 2021, 'Sex differences in fear memory consolidation via Tac2 signaling in mice'. Nature Communications. 12(1):2496.
 • PUBLICATION
  2021 - Anguelovski, Isabelle Tonne, C., Adair, L., Adlakha, D., Anguelovski, I., Belesova, K., Berger, M., Brelsford, C., Dadvand, P., Dimitrova, A., Giles-Corti, B. 2021. “Defining pathways to healthy sustainable urban development.” Environment international 146, 106236.