Contribució científica

Els investigadors ICREA són acadèmics enormement actius i generen una gran quantitat d'articles d'alt nivell, llibres i publicacions de tota mena, i també dirigeixen tesis doctoras, fan conferències inaugurals a congressos i simposis, xerrades i tot tipus de producció acadèmica. Busqueu un especialista en un camp determinat? Des d'història militar medieval fins a teoria dels púlsars, segur que el trobeu a ICREA.

Utilitzeu el motor de cerca per limitar la recerca. Podeu buscar expressions determinades, provar amb paraules clau o visitar directament el lloc web de l'investigador, si en coneixeu el nom.

Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
 • PUBLICATION
  2019 - Acín Dal Maschio, Antonio

  Baccari, F.; Tura, J.; Fadel, M.; Aloy, A.; Bancal, J-D; Sangouard, N.; Lewenstein, M.; Acin, A.; Augusiak, R. 2019, 'Bell correlation depth in many-body systems', Physical Review A, 100, 2, 022121.

 • PUBLICATION
  2019 - Acín Dal Maschio, Antonio

  Tura, J.; Aloy, A.; Baccari, F.; Acin, A.; Lewenstein, M.; Augusiak, R. 2019, 'Optimization of device-independent witnesses of entanglement depth from two-body correlators', Physical Review A, 100, 3, 032307.

 • PUBLICATION
  2019 - Acín Dal Maschio, Antonio

  De Santis D, Johansson M, Bylicka B, Bernardes NK & Acin A 2019, 'Correlation measure detecting almost all non-Markovian evolutions', Physical Review A, 99, 1, 012303.

 • PUBLICATION
  2019 - Acín Dal Maschio, Antonio

  Augusiak, R.; Salavrakos, A.; Tura, J.; Acin, A. 2019, 'Bell inequalities tailored to the Greenberger?Horne?Zeilinger states of arbitrary local dimension', New Journal Of Physics, 21, 11, 113001.

 • PUBLICATION
  2019 - Acín Dal Maschio, Antonio

  Bourdoncle, Boris; Lin, Pei-Sheng; Rosset, Denis; Acin, Antonio; Liang, Yeong-Cherng 2019, 'Regularising data for practical randomness generation', Quantum Science And Technology, 4, 2, 025007.

 • PUBLICATION
  2019 - Acín Dal Maschio, Antonio

  Mehboudi, Mohammad; Parrondo, Juan M. R.; Acin, Antonio 2019, 'Linear response theory for quantum Gaussian processes', New Journal Of Physics, 21, 083036.

 • PUBLICATION
  2019 - Acín Dal Maschio, Antonio

  Pozas-Kerstjens, Alejandro; Rabelo, Rafael; Rudnicki, Lukasz; Chaves, Rafael; Cavalcanti, Daniel; Navascues, Miguel; Acin, Antonio 2019, 'Bounding the Sets of Classical and Quantum Correlations in Networks', Physical Review Letters, 123, 14, 140503.

 • PUBLICATION
  2019 - Acín Dal Maschio, Antonio

  Gomez, S.; Mattar, A.; Machuca, I.; Gomez, E. S.; Cavalcanti, D.; Jimenez Farias, O.; Acin, A.; Lima, G. 2019, 'Experimental investigation of partially entangled states for device-independent randomness generation and self-testing protocols', Physical Review A, 99, 3, 032108.

 • PUBLICATION
  2019 - Agustí Ballester, Jordi

  Lozano-Fernandez, I., H.-A. Blain, J. Agustí, P. Piñero, D. Barsky, J. Ivorra, L. Bourguignon 2019, New clues about the late Early Pleistocene peopling of western Europe: Small vertebrates from The Bois-de-Riquet archeopaleontological site (Lezignan-La-Cebe, southern France), Quaternary Science Reviews 219, 187-203

 • PUBLICATION
  2019 - Agustí Ballester, Jordi

  Piñero, P. & Agustí, J. 2019, The rodent succession in the Sifón de Librilla section (Fortuna Basin, SE Spain): implications for the Mio-Pliocene boundary in the Mediterranean terrestrial record. Historical Biology, vol. 31, no. 3, pp 279-321.

Pages