Contribució científica

Els investigadors ICREA són acadèmics enormement actius i generen una gran quantitat d'articles d'alt nivell, llibres i publicacions de tota mena, i també dirigeixen tesis doctoras, fan conferències inaugurals a congressos i simposis, xerrades i tot tipus de producció acadèmica. Busqueu un especialista en un camp determinat? Des d'història militar medieval fins a teoria dels púlsars, segur que el trobeu a ICREA.

Utilitzeu el motor de cerca per limitar la recerca. Podeu buscar expressions determinades, provar amb paraules clau o visitar directament el lloc web de l'investigador, si en coneixeu el nom.

Type
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
  • PUBLICATION
    2024 - Cabot, Andreu Lim, Khak Ho; Li, Mingquan; Zhang, Yu; Wu, Yue; Zhou, Qimin; Wang, Qingyue; Yang, Xuan; Liu, Pingwei; Wang, Wen-Jun; Wong, Ka Wai; Ng, Ka Ming; Liu, Yu; Cabot, Andreu 2024, 'Modulation doping of p-type Cu12Sb4S13 toward improving thermoelectric performance', Journal Of Materials Science & Technology, 171, 71 - 79.
  • PUBLICATION
    2024 - Markovsky, Ivan Markovsky, Ivan; Ossareh, Hamid 2024, 'Finite-data nonparametric frequency response evaluation without leakage', Automatica, 159, 111351.
  • PUBLICATION
    2024 - Rivals, Florent Mico C, Blasco R, Munoz Del Pozo A, Jimenez-Garcia B, Rosell J & Rivals F 2024, 'Differentiating taphonomic features from trampling and dietary microwear, an experimental approach', Historical Biology, .