Contribució científica

Els investigadors ICREA són acadèmics enormement actius i generen una gran quantitat d'articles d'alt nivell, llibres i publicacions de tota mena, i també dirigeixen tesis doctoras, fan conferències inaugurals a congressos i simposis, xerrades i tot tipus de producció acadèmica. Busqueu un especialista en un camp determinat? Des d'història militar medieval fins a teoria dels púlsars, segur que el trobeu a ICREA.

Utilitzeu el motor de cerca per limitar la recerca. Podeu buscar expressions determinades, provar amb paraules clau o visitar directament el lloc web de l'investigador, si en coneixeu el nom.

Type
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
 • PUBLICATION
  2023 - Andero Galí, Raül Florido, Antonio; Velasco, Eric Raul; Monari, Silvia; Cano, Marta; Cardoner, Narcis; Sandi, Carmen; Andero, Raul; Perez-Caballero, Laura 2023, 'Glucocorticoid-based pharmacotherapies preventing PTSD', Neuropharmacology, 224, 109344.
 • PUBLICATION
  2023 - Arbiol Cobos, Jordi Unveiling the Role of Counter-Anions in Amorphous Transition Metal-Based Oxygen Evolution Electrocatalysts. Xiang Wang, Xu Han, Ruifeng Du, Zhifu Liang, Yong Zuo, Pablo Guardia, Junshan Li, Jordi Llorca, Jordi Arbiol, Renji Zheng, Andreu Cabot Applied Catalysis B: Environmental, 320, 121988 (2023)
 • PUBLICATION
  2023 - Aznar Benitah, Salvador Moiseeva M, Cisneros A, et al., Dopazo A, Benitah SA, Urano Y, del Sol A, Esteban MA, Ohkawa Y,  Serrano A, Perdiguero E & Muñoz-Cánoves PA 2023, 'Senescence atlas reveals an aged-like inflamed niche that blunts muscle regeneration', Nature, 613, 169-178.
 • PUBLICATION
  2023 - Bagaria i Pigrau, Joan Bagaria J & Lücke P 2023, ‘Huge Reflection', Annals of Pure and Applied Logic, Volume 174, Issue 1.
 • PUBLICATION
  2023 - Ballester Balaguer, Pablo Mirabella CFM, Aragay G, Ballester P 2023, 'Influence of the solvent in the self-assembly and binding properties of [1 + 1] tetra-imine bis-calix[4]pyrrole cages', Chem Sci, 14(1):186-195. 
 • PUBLICATION
  2023 - Benet-Martínez, Verónica Lu JG, Benet-Martínez V, Wang LC 2023, 'A socioecological-biological framework of culture and personality: Their roots, trends, and interplay' Annu Rev Psychol, 74, 363-390.
 • PUBLICATION
  2023 - Bijnens, Bart Vellve, Kilian; Sepulveda-Martinez, Alvaro; Rodriguez-Lopez, Merida; Crovetto, Francesca; Bernardino, Gabriel; Burgos, Felip; Faner, Rosa; Agusti, Alvar; Bijnens, Bart; Gratacos, Eduard; Crispi, Fatima; Blanco, Isabel 2022, 'Lung function in young adults born small for gestational age at term', Respirology, . (Accepted)
 • PUBLICATION
  2023 - Burjachs Casas, Francesc Rull V, Burjachs F, Carrión JS, Ejarque A, Fernández S, López-Sáez JA, Luelmo-Lautenschlaeger R, Ochando J, Pérez-Díaz S, Revelles J, Riera S & Rodríguez S, 2023, ‘Historical biogeography of Cannabis in the Iberian Peninsula: A probabilistic approach using palynological evidence’. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, vol. 58, 125704. Open access.
 • PUBLICATION
  2023 - Cabot Sagrera, Jordi Savary-Leblanc, Maxime; Burgueno, Lola; Cabot, Jordi; Le Pallec, Xavier; Gerard, Sebastien 2023, 'Software assistants in software engineering: A systematic mapping study', Software-practice & Experience, .
 • PUBLICATION
  2023 - Cabot, Andreu Wang, Xiang; Han, Xu; Du, Ruifeng; Liang, Zhifu; Zuo, Yong; Guardia, Pablo; Li, Junshan; Llorca, Jordi; Arbiol, Jordi; Zheng, Renji; Cabot, Andreu 2023, 'Unveiling the role of counter-anions in amorphous transition metal-based oxygen evolution electrocatalysts', Applied Catalysis B-environmental, 320, 121988.

Pages