Informe anual

Tot i que les publicacions són sovint la part més visible de la recerca, les nostres 'memoirs' dediquen molt espai als altres elements que mostren la contribució dels nostres investigadors a la millora del sistema català de R+D: creació de nous equips investigadors i obertura de noves línies de recerca, consolidació dels equips i àrees de recerca existents, direcció de tesis doctorals, ensenyament a tots els nivells acadèmics, etc. És per això que els informes inclouen no només la producció científica dels nostres investigadors, sinó també el seu impacte més ampli en el sistema de recerca.

No dubteu a descarregar-los i compartir-ne els continguts!

Annual Report