Contribució científica

Els investigadors ICREA són acadèmics enormement actius i generen una gran quantitat d'articles d'alt nivell, llibres i publicacions de tota mena, i també dirigeixen tesis doctoras, fan conferències inaugurals a congressos i simposis, xerrades i tot tipus de producció acadèmica. Busqueu un especialista en un camp determinat? Des d'història militar medieval fins a teoria dels púlsars, segur que el trobeu a ICREA.

Utilitzeu el motor de cerca per limitar la recerca. Podeu buscar expressions determinades, provar amb paraules clau o visitar directament el lloc web de l'investigador, si en coneixeu el nom.

Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
 • PUBLICATION
  2019 - Acín Dal Maschio, Antonio

  Gomez, S.; Mattar, A.; Machuca, I.; Gomez, E. S.; Cavalcanti, D.; Jimenez Farias, O.; Acin, A.; Lima, G. 2019, 'Experimental investigation of partially entangled states for device-independent randomness generation and self-testing protocols', Physical Review A, 99, 3, 032108.

 • PUBLICATION
  2019 - Acín Dal Maschio, Antonio

  De Santis D, Johansson M, Bylicka B, Bernardes NK & Acin A 2019, 'Correlation measure detecting almost all non-Markovian evolutions', Physical Review A, 99, 1, 012303.

 • PUBLICATION
  2019 - Acín Dal Maschio, Antonio

  Bourdoncle, Boris; Lin, Pei-Sheng; Rosset, Denis; Acin, Antonio; Liang, Yeong-Cherng 2019, 'Regularising data for practical randomness generation', Quantum Science And Technology, 4, 2, 025007.

 • PUBLICATION
  2019 - Agustí Ballester, Jordi

  Piñero, P. & Agustí, J. 2017, The rodent succession in the Sifón de Librilla section (Fortuna Basin, SE Spain): implications for the Mio-Pliocene boundary in the Mediterranean terrestrial record. Historical Biology, vol. 31, no. 3, pp 279-321.

 • PUBLICATION
  2019 - Agustí Ballester, Jordi

  Krijgsman W., Tesakov, A., Yanina, T., Lazarev, S.,  Danukalova, G.,  Van Baak,C.G.C., Agustí, J. et al. 2019, Earth-Science Reviews 188, 1–40

 • PUBLICATION
  2019 - Agustí Ballester, Jordi

  Torres-Roig, E., Piñero, P., Agustí, J., Bover, P. and Alcover, J.A. 2019. First evidence of endemic Murinae (Rodentia, Mammalia) in the early Pliocene of the Balearic Islands (western Mediterranean), Geological Magazine, https://doi.org/10.1017/S0016756818000985 (Accepted)

 • PUBLICATION
  2019 - Agustí Ballester, Jordi

  Torres-Roig, E., Agustí, J., Bover, P. & Alcover, J.A. 2017, A new giant cricetine from the basal Pliocene of Mallorca (Balearic Islands, western Mediterranean): biostratigraphic nexus with continental mammal zones, Historical Biology, 31 (5),  559-573. 

 • PUBLICATION
  2019 - Agustí Ballester, Jordi

  Quintana J & Agustí J 2019, First evidence of faunal succession in terrestrial vertebrates of the Plio-Pleistocene of the Balearic Islands, Western Mediterranean, Comptes rendus Palevol., 18, 3, 317 - 324.

 • PUBLICATION
  2019 - Alarcón, Tomás

  de la Cruz, Roberto; Perez-Carrasco, Ruben; Guerrero, Pilar; Alarcon, Tomas; Page, Karen M. 2019, 'Comment on "Minimum Action Path Theory Reveals the Details of Stochastic Transitions Out of Oscillatory States" Reply', Physical Review Letters, 122, 5, 059802.

 • PUBLICATION
  2019 - Alarcón, Tomás

  Ponce Bobadilla AV, Carraro T, Byrne HM, Maini PK, Alarcon T 2019, ' Age-structure can account for delayed logistic proliferation of scratch assays', Bull. Math. Biol. To appear (2019) (Accepted)

Pages