Contribució científica

Els investigadors ICREA són acadèmics enormement actius i generen una gran quantitat d'articles d'alt nivell, llibres i publicacions de tota mena, i també dirigeixen tesis doctoras, fan conferències inaugurals a congressos i simposis, xerrades i tot tipus de producció acadèmica. Busqueu un especialista en un camp determinat? Des d'història militar medieval fins a teoria dels púlsars, segur que el trobeu a ICREA.

Utilitzeu el motor de cerca per limitar la recerca. Podeu buscar expressions determinades, provar amb paraules clau o visitar directament el lloc web de l'investigador, si en coneixeu el nom.

Type
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
 • PUBLICATION
  2023 - Alberni Jordà, Anna Alberni, A, 'D’un xipelet de set flors enramat (Rao 0,43). El motiu de la corona de flors en un poema anònim català i el seu model francès', The Values of the Vernacular: Essays in Medieval Romance Languages and Literatures in Dialogue with Simon Gaunt, ed. Morcos, H & Ravenhall, H & Rachetta, T & Ventura, S, Viella, Roma, 2022, in press.   (Accepted)
 • PUBLICATION
  2023 - Albert Cristóbal, Rosa María Brown, A.G., Fallu, D. Cucchiaro, S., Alonso, M., Albert, R.M., Walsh, K., Pears, B.R., Scaife, R., Langdon, C., Tarolli, P., Cockroft, D., Snape, L., Lang, A., Ascough, P. Zhao, P., Van Oost, K., Waddington, C. In press. Early to Middle Bronze Age Agricultural Terraces in North-easst England: morphology, dating, and cultural implications. Antiquity (in press) (Accepted)
 • PUBLICATION
  2023 - Albert Cristóbal, Rosa María Crespo, M., Albert, R.M. La Industria Lítica. Monografia Carrecastro. In presss.  (Accepted)
 • PUBLICATION
  2023 - Albert Cristóbal, Rosa María Ruiz-Alonso, M., Albert, R.M., López-Sáez, J.A. Estrategias de subsistencia. Agricultures y ganaderos en Carrecastro. Monografia Carrecastro. In presss.  (Accepted)
 • PUBLICATION
  2023 - Álvarez Puebla, Ramón R.A. Alvarez-Puebla, Chapter 7: Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) in Springer Handbook of Advanced Catalyst Characterization (M. Bañares, I. Wachs, Eds.) Springer (2023-in press) Invited Book Chapter (Accepted)
 • PUBLICATION
  2023 - Andero Galí, Raül Florido, Antonio; Velasco, Eric Raul; Monari, Silvia; Cano, Marta; Cardoner, Narcis; Sandi, Carmen; Andero, Raul; Perez-Caballero, Laura 2023, 'Glucocorticoid-based pharmacotherapies preventing PTSD', Neuropharmacology, 224, 109344.
 • PUBLICATION
  2023 - Anguelovski, Isabelle Kotsila, P., Anguelovski, I., Garcia-Lamarca, M. Sekulova, F. 2023. Injustice in Urban Sustainability: Ten Core Drivers. London, New York: Routledge
 • PUBLICATION
  2023 - Anguelovski, Isabelle Luger, J., Kotsila, P., Anguelovski, I., 2023. The notion of justice in funded research on urban sustainability: Performing on a postpolitical stage or staging the political? Local Environment. 1-23.
 • PUBLICATION
  2023 - Arbiol Cobos, Jordi Unveiling the Role of Counter-Anions in Amorphous Transition Metal-Based Oxygen Evolution Electrocatalysts. Xiang Wang, Xu Han, Ruifeng Du, Zhifu Liang, Yong Zuo, Pablo Guardia, Junshan Li, Jordi Llorca, Jordi Arbiol, Renji Zheng, Andreu Cabot Applied Catalysis B: Environmental, 320, 121988 (2023)
 • PUBLICATION
  2023 - Arbiol Cobos, Jordi Unifying stability and plasmonic properties in hybrid nanoislands: Au-Ag synergistic effects and application in SERS. Matej Bubaš, Ivana Fabijanić, Adriana Kenđel, Snežana Miljanić, Maria Chiara Spadaro, Jordi Arbiol, Vesna, Janicki, Jordi Sancho-Parramon Sensors and Actuators B: Chemical, 380, 133326 (2023)

Pages