Patronat

President Hble. Sr. Jordi Baiget i Cantons Conseller d’Empresa i Coneixement

Vicepresident Sr. Antoni Esteve i Cruella President de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Membre vocal designat per la GENERALITAT DE CATALUNYA Sr. Arcadi Navarro i Cuartielles Secretari d’ Universitats i Recerca

Membre vocal designat per la GENERALITAT DE CATALUNYA Sr. Francesc Ramon Subirada i Curcó Director General de Recerca

Membre vocal designat per la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (FCRI) Sr. Rafael Marín Galvez Director de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

Membre vocal designat per la GENERALITAT DE CATALUNYA Excm. i Mgfc. Sr. Josep Anton Ferré Vidal Rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Membre vocal designat pel CONSELL DE COL·LABORADORS Sr. Josep Samitier i Martí Director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)