Patronat

President Conseller d’Empresa i Coneixement

Vicepresident Antoni Esteve i Cruella President de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Membre vocal designat per la GENERALITAT DE CATALUNYA Arcadi Navarro i Cuartielles Secretari d’ Universitats i Recerca

Membre vocal designat per la GENERALITAT DE CATALUNYA Francesc Ramon Subirada i Curcó Director General de Recerca

Membre vocal designat per la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (FCRI) Rafael Marín Galvez Director de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

Membre vocal designat per la GENERALITAT DE CATALUNYA Josep Anton Ferré Vidal Rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Membre vocal designat pel CONSELL DE COL·LABORADORS Josep Samitier i Martí Director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)