Patronat

President: Joaquim Nadal i Farreras Conseller de Recerca i Universitats

Vicepresident: Joaquim Nadal i Farreras President de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Vocals:

Joan Gómez Pallarès Director General de Recerca

Laia Arnal Arasa Directora General de Societat del Coneixement, Transferència i Territori

Jordi Mas Castellà Director de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Joaquim Salvi Mas Rector de la Universitat de Girona (UdG)

Josep Lladós Canet Director del Centre de Visió per Computador (CVC)