Patronat

President: Ramon Tremosa i Balcells Conseller d’Empresa i Coneixement

Vicepresident: Ramon Tremosa i Balcells President de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi)

Vocals:

Francesc Xavier Grau Vidal Secretari d’ Universitats i Recerca

Joan Gómez Pallarès Director General de Recerca

Jordi Portabella Calvete Director de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi)

Jaume Casals Pons Rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Joan Comella Carnicé Director del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR)