Transparency

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) fa pública la següent informació:

  1. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

  2. GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTARIA I PATRIMONIAL

  3. GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

Darrera actualització: Juliol/2024

Propera actualització: Octubre/2024