Transparency

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) fa pública la següent informació:

  1. ORGANITZACIÓ

  2. ECONOMIA I FINANCES

  3. CONTRACTACIÓ

  4. INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

Darrera actualització: Juny/2021

Propera actualització: Desembre/2021