Board

Chairperson: Ramon Tremosa i Balcells Minister of Business and Knowledge of Catalonia

Vice-President: Ramon Tremosa i Balcells Chairman of the Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi)

Members:

Francesc Xavier Grau Vidal Secretary of Universities and Research

Joan Gómez Pallarès Director General of Research

Jordi Portabella Calvete Director of the Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi)

Javier Lafuente Sancho Chancellor of the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Joan Comella Carnicé Director of the Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR)