Board

Chairperson: Joaquim Nadal i Farreras Minister of Research and Universities of Catalonia

Vice-President: Joaquim Nadal i Farreras Chairman of the Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Members:

Joan Gómez Pallarès Director General of Research

Laia Arnal Arasa Director General of Society of Knowledge, Transfer and Territory 

Jordi Mas Castellà Director of the Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi)

Joaquim Salvi Mas Chancellor of the Universitat de Girona (UdG)

Josep Lladós Canet Director of the Centre de Visió per Computador (CVC)