Patents

ICREA selecciona els investigadors únicament segons els seus mèrits científics. No obstant això, l'excel·lència científica porta sovint a la invenció de noves tecnologies i solucions. Quan passa això, ICREA fa costat a l'aprofitament d'aquestes oportunitats.

Els catedràtics de recerca de la ICREA treballen a diverses universitats i centres de recerca. Per això la titularitat de qualsevol propietat industrial es comparteix sempre entre la ICREA i la institució d'acollida. Perquè les negociacions siguin el més àgils i concloents possible, les institucions d'acollida tenen plena llibertat per emprendre activitats de transferència de tecnologia en nom d'ICREA, si en sorgeix l'oportunitat. ICREA recolza les accions encaminades a aquest aprofitament i presta assessorament al llarg de tot el procés.

Consulteu les nostres tecnologies actuals i contacteu amb ICREA per saber-ne més.

Cerca