Convocatòries

La selecció dels candidats a ICREA es basa en la revisió d'experts, on els únics criteris són l'excel·lència i el lideratge científics. Hi ha cinc panells d'avaluació, que abracen totes les àrees de coneixement, amb un cert solapament, per atendre els camps interdisciplinaris i emergents. El concepte bàsic d'avaluació és que depèn essencialment del criteri d'experts d'alt nivell. No volem dependre de mesuraments quantitatius de la producció acadèmica, sinó del criteri ben informat dels experts a l'hora de reconèixer l'excel·lència. Busquem la qualitat, no la quantitat.

ICREA defensa i comparteix plenament els principis de la Declaració de San Francisco d'Avaluació de la Recerca (SFDORA, per les seves sigles en anglès), sobre la base de la qual recomana als avaluadors que no es guiïn únicament per mesuraments basats en publicacions (per exemple, els Journal Impact Factors) com a mesura substitutiva de la qualitat d'articles de recerca individuals. A l'hora d'avaluar les investigacions, ICREA té en compte el valor de tots els resultats, inclosos els indicadors qualitatius de l'impacte de la recerca, com la influència en la política cientifica i en  pràctiques habituals.

ICREA és una organització que vetlla per la igualtat d'oportunitats, i no admet referències discriminatòries per motius de gènere, edat, nacionalitat o grup racial, ni cap altra mena de discriminació.

Convocatòria ICREA

La convocatòria ICREA ofereix llocs de treball permanents al sistema de recerca català. Els investigadors seleccionats esdevenen Professors d’Investigació ICREA. Regularment, durant tota la seva carrera, els investigadors ICREA passen per un procés d'avaluació científica (la promoció). Es tracta de la nostra convocatòria més important i coneguda.

Per a la vostra informació aquesta és l'última versió de la guia d'avaluació que segueixen els nostres avaluadors.

La convocatòria ICREA 2024 està tancada.

La resolució es comunicarà per correu electrònic a cada candidat/a a finals de juliol 2024.

La propera convocatòria ICREA obrirà, en principi, la 2a quinzena de gener de 2025 per les àrees de Ciències Experimentals i Matemàtiques i Ciències de l'Enginyeria i es tancarà la 1a quinzena de març 2025.

Per a la vostra informació aquí podeu veure les Bases Convocatòria ICREA  2024. No esperem canvis substancials.

Convocatòria ICREA Acadèmia

La convocatòria ICREA Acadèmia ofereix a professors de les universitats públiques catalanes un ajut que els hi permet una dedicació superior a la recerca, reduint les seves tasques docents i aportant un suport econòmic. El reconeixement, que s’atorga per cinc anys, ha permès augmentar l’impacte i l’abast internacional de la recerca que es fa a les nostres universitats.

Per a la vostra informació aquesta és l'última versió de la guia d'avaluació que segueixen els nostres avaluadors.

La convocatòria ICREA Acadèmia 2023 es va tancar el 26 de setembre 2023.

La resolució de concessió del director d’ICREA i la seva notificació s’han d’efectuar abans del 24 de febrer de 2024 a través del Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat). També s'enviarà un email als candidats/es.

Per a la vostra informació aquí podeu veure l'Ordre de Bases de l'ICREA Acadèmia

 

ICREA Acadèmia 2023 is closed.