Contribució científica

Els investigadors ICREA són acadèmics enormement actius i generen una gran quantitat d'articles d'alt nivell, llibres i publicacions de tota mena, i també dirigeixen tesis doctoras, fan conferències inaugurals a congressos i simposis, xerrades i tot tipus de producció acadèmica. Busqueu un especialista en un camp determinat? Des d'història militar medieval fins a teoria dels púlsars, segur que el trobeu a ICREA.

Utilitzeu el motor de cerca per limitar la recerca. Podeu buscar expressions determinades, provar amb paraules clau o visitar directament el lloc web de l'investigador, si en coneixeu el nom.

Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
 • PUBLICATION
  2020 - Batlle Gómez, Eduard

  Fernández-Barral A, Costales-Carrera A, Buira SP, Jung P, Ferrer-Mayorga G, Larriba MJ, Bustamante-Madrid P, Domínguez O, Real FX, Guerra-Pastrián L, Lafarga M, García-Olmo D, Cantero R, Del Peso L, Batlle E, Rojo F, Muñoz A & Barbáchano A 2020, 'Vitamin D differentially regulates colon stem cells in patient-derived normal and tumor organoids', FEBS J. 287, 1, 53-72.

 • PUBLICATION
  2020 - Battaglia, Giuseppe

  Donnelly, Joanna L.; Offenbartl-Stiegert, Daniel; Marin-Beloqui, Jose M.; Rizzello, Loris; Battaglia, Guiseppe; Clarke, Tracey M.; Howorka, Stefan; Wilden, Jonathan D. 2020, 'Exploring the Relationship between BODIPY Structure and Spectroscopic Properties to Design Fluorophores for Bioimaging', Chemistry-a European Journal, .

 • PUBLICATION
  2020 - Battaglia, Giuseppe

  Tian X, Angioletti-Uberti S & Battaglia G* 2020, ''On the design of precision nanomedicines. Science Adv.  Vol. 6, no. 4, eaat0919.

 • PUBLICATION
  2020 - Bijnens, Bart

  Duchateau, Nicolas; Loncaric, Filip; Cikes, Maja; Doltra, Adelina; Sitges, Marta; Bijnens, Bart 2020, 'VARIABILITY IN THE ASSESSMENT OF MYOCARDIAL STRAIN PATTERNS: IMPLICATIONS FOR ADEQUATE INTERPRETATION', Ultrasound In Medicine And Biology, 46, 2, 244 - 254.

 • PUBLICATION
  2020 - Bijnens, Bart

  Sanz-de la Garza, Maria; Vaquer-Segui, Antonia; Duran, Karina; Blanco, Isabel; Burgos, Felip; Alsina, Xavier; Prat-Gonzalez, Susanna; Bijnens, Bart; Sitges, Marta 2019, 'Pulmonary transit of contrast during exercise is related to improved cardio-pulmonary performance in highly trained endurance athletes', European Journal Of Preventive Cardiology, , UNSP 2047487319891779. (Accepted)

 • PUBLICATION
  2020 - Boeckx, Cedric

  O’Rourke T & Boeckx C 2020, 'Glutamate receptors in domestication and modern human evolution'. Neuroscience & biobehavioral reviews, 108, 341-357.  

 • PUBLICATION
  2020 - Boleda Torrent, Gemma

  Boleda, Gemma 2020, 'Distributional Semantics and Linguistic Theory', Annual Review Of Linguistics, Vol 6, 6, 213 - 234.

 • PUBLICATION
  2020 - Brucet, Sandra

  Bartrons M, Mehner T, Argillier C, Beklioglu M, Blabolil P, Hesthagen T, Holmgren K, Jeppesen E, Krause T, Podgornik S, Volta P, Winfield I, Brucet S. 2020. Energy-based top-down and bottom-up relationships between fish community energy demand or production and phytoplankton across lakes at a continental scale. Limnology & Oceanography. In press. (Accepted)

 • PUBLICATION
  2020 - Cabot Sagrera, Jordi

  Martinez, Salvador; Wimmer, Manuel; Cabot, Jordi 2020, 'Efficient plagiarism detection for software modeling assignments', Computer Science Education, .

 • PUBLICATION
  2020 - Cabot Sagrera, Jordi

  Planas, Elena; Cabot, Jordi 2020, 'How are UML class diagrams built in practice? A usability study of two UML tools: Magicdraw and Papyrus', Computer Standards & Interfaces, 67, UNSP 103363.