Contribució científica

Els investigadors ICREA són acadèmics enormement actius i generen una gran quantitat d'articles d'alt nivell, llibres i publicacions de tota mena, i també dirigeixen tesis doctoras, fan conferències inaugurals a congressos i simposis, xerrades i tot tipus de producció acadèmica. Busqueu un especialista en un camp determinat? Des d'història militar medieval fins a teoria dels púlsars, segur que el trobeu a ICREA.

Utilitzeu el motor de cerca per limitar la recerca. Podeu buscar expressions determinades, provar amb paraules clau o visitar directament el lloc web de l'investigador, si en coneixeu el nom.

Type
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
 • PUBLICATION
  2023 - Mencuccini, Maurizio Martínez-Vilalta J, García-Valdés R, Jump A, Vilà-Cabrera A & Mencuccini M 2023, 'Accounting for trait variability and coordination in predictions of drought-induced range shifts in woody plants', New Phytologist, .
 • PUBLICATION
  2023 - Mencuccini, Maurizio Zheng T, Martinez-Vilalta J, Garcia-Valdes R, Gazol A, Camarero JJ, Mu C & Mencuccini M 2023, 'Growth plasticity of conifers did not avoid declining resilience to soil and atmospheric droughts during the 20th century', Forest Ecosystems, 10, 100107.
 • PUBLICATION
  2023 - Mencuccini, Maurizio Tavares JV, Oliveira RS, Mencuccini M, et al. 2023, 'Basin-wide variation in tree hydraulic safety margins predicts the carbon balance of Amazon forests', Nature, 617, 7959, 111.117.
 • PUBLICATION
  2023 - Mencuccini, Maurizio Xu WB, Guo WY, Serra-Diaz JM, et al.  2023, 'Global beta-diversity of angiosperm trees is shaped by Quaternary climate change', Science Advances, 9, 14, eadd8553.
 • PUBLICATION
  2023 - Mencuccini, Maurizio Bittencourt P, Rowland L, Sitch S, et al. 2023, 'Bridging Scales: An Approach to Evaluate the Temporal Patterns of Global Transpiration Products Using Tree-Scale Sap Flow Data', Journal Of Geophysical Research-biogeosciences, 128, 3, e2022JG007308.
 • PUBLICATION
  2023 - Mencuccini, Maurizio De Caceres M, Molowny-Horas R, Cabon A, et al. 2023, 'MEDFATE 2.9.3: a trait-enabled model to simulate Mediterranean forest function and dynamics at regional scales', Geoscientific Model Development, 16, 11, 3165 - 3201.
 • PUBLICATION
  2023 - Mencuccini, Maurizio Silvestro R, Zeng Q, Butto V, et al. 2023, 'A longer wood growing season does not lead to higher carbon sequestration', Scientific Reports, 13, 1, 4059.
 • PUBLICATION
  2023 - Méndez de la Iglesia, Raúl Ollà I, Pardiñas AF, Parras A, et al. 2023, 'Pathogenic Mis-splicing of CPEB4 in Schizophrenia', Biological Psychiatry, 94, 4, 341 - 351.
 • PUBLICATION
  2023 - Méndez de la Iglesia, Raúl Fernández-Alfara M, Sibilio A, Martin J, et al. 2023, 'Antitumor T-cell function requires CPEB4-mediated adaptation to chronic endoplasmic reticulum stress', Embo Journal, 42(9):e111494.
 • PUBLICATION
  2023 - Méndez de la Iglesia, Raúl Cobo I, Paliwal S, Bodas C, et al. 2023, 'NFIC regulates ribosomal biology and ER stress in pancreatic acinar cells and restrains PDAC initiation', Nature Communications, 14, 1, 3761.