Contribució científica

Els investigadors ICREA són acadèmics enormement actius i generen una gran quantitat d'articles d'alt nivell, llibres i publicacions de tota mena, i també dirigeixen tesis doctoras, fan conferències inaugurals a congressos i simposis, xerrades i tot tipus de producció acadèmica. Busqueu un especialista en un camp determinat? Des d'història militar medieval fins a teoria dels púlsars, segur que el trobeu a ICREA.

Utilitzeu el motor de cerca per limitar la recerca. Podeu buscar expressions determinades, provar amb paraules clau o visitar directament el lloc web de l'investigador, si en coneixeu el nom.

Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
 • PUBLICATION
  2019 - Arbiol, Jordi

  Solution-processed ultrathin SnS2-Pt nanoplates for photoelectrochemical water oxidation Yong Zuo, Yongpeng Liu, Junshan Li, Ruifeng Du, Xiaoting Yu, Congcong Xing, Ting Zhang, Liang Yao, Jordi Arbiol, Jordi Llorca, Kevin Sivula, Néstor Guijarro, Andreu Cabot ACS Appl. Mater. Interfaces, 11, 6918-6926 (2019)

 • PUBLICATION
  2019 - Arbiol, Jordi

  Tailor-made metal-nitrogen-carbon bifunctional electrocatalysts for rechargeable Zn-air batteries via controllable MOF unit. Xuan Zhang, Jiangshui Luo, Heng-Fu Lin, Pengyi Tang,Joan Ramon Morante, Jordi Arbiol,* Kai Wan, Bing-Wei Mao, Li-Min Liu,* Jan Fransaer*  Energy Storage Materials, 17, 46-61 (2019)

 • PUBLICATION
  2019 - Arbiol, Jordi

  Seeded-growth Aqueous Synthesis of Colloidal-Stable Citrate-Stabilized Au/CeO2 Hybrid Nanocrystals: Heterodimers, Core@Shell, Clover- and Star-like Structures. Jordi Piella, Ana Gonzalez-Febles, Javier Patarroyo, Jordi Arbiol, Neus G. Bastús, Víctor Puntes Chemistry of Materials, 31, 7922-7932 (2019)

 • PUBLICATION
  2019 - Arbiol, Jordi

  Upscaling high activity oxygen evolution catalysts based on CoFe2O4 nanoparticles supported on nickel foam for power-to-gas electrochemical conversion with energy efficiencies above 80%. Félix Urbain, Ruifeng Du, Pengyi Tang, Vladimir Smirnov, Teresa Andreu, Friedhelm Finger, Nuria Jimenez Divins, Jordi Llorca, Jordi Arbiol, Andreu Cabot, Joan Ramon Morante Applied Catalysis B: Environmental, 259, 118055 (2019)

 • PUBLICATION
  2019 - Arbiol, Jordi

  Chromium phosphide CrP as highly active and stable electrocatalysts for oxygen electroreduction in alkaline media. Junfeng Liu, Xiaoting Yu, Ruifeng Du, Chaoqi Zhang, Ting Zhang, Jordi Llorca, Jordi Arbiol, Ying Wang, Michaela Meyns, Andreu Cabot Applied Catalysis B: Environmental, 256, 117846 (2019)

 • PUBLICATION
  2019 - Arbiol, Jordi

  Understanding semiconductor nanostructures via advanced electron microscopy and spectroscopy. Reza R. Zamani, Jordi Arbiol  Nanotechnology, 30, 262001 (2019)

 • PUBLICATION
  2019 - Arbiol, Jordi

  Compositionally tuned NixSn alloys as anode materials for lithium-ion and sodium-ion batteries with a high pseudocapacitive contribution. Junshan Li, Xijun Xu, Zhishan Luo, Chaoqi Zhang, Xiaoting Yu, Yong Zuo, Ting Zhang, Pengyi Tang, Jordi Arbiol, Jordi Llorca, Jun Liu, Andreu Cabot  Electrochimica Acta, 304, 246-254 (2019)

 • PUBLICATION
  2019 - Arbiol, Jordi

  Segregation scheme of indium in AlGaInAs nanowire shells. Luca Francaviglia, Gözde Tütüncüoglu, Sara Martí-Sánchez, Enrico Di Russo, Simon Escobar Steinvall, Jaime Segura Ruiz, Heidi Potts, Martin Friedl, Lorenzo Rigutti, Jordi Arbiol, Anna Fontcuberta i Morral  Physical Review Materials, 3, 023001 (2019)

 • PUBLICATION
  2019 - Arbiol, Jordi

  Graphene-supported palladium phosphide PdP2 nanocrystals for ethanol electrooxidation. Junfeng Liu, Zhishan Luo, Junshan Li, Xiaoting Yu, Jordi Llorca, Déspina Nasiou, Jordi Arbiol, Michaela Meyns, Andreu Cabot Applied Catalysis B: Environmental, 242, 258-266 (2019)

 • PUBLICATION
  2019 - Arbiol, Jordi

  Ge‐Doped ZnSb/β‐Zn4Sb3 Nanocomposites with High Thermoelectric Performance Ahmad Ostovari Moghaddam, Ali Shokuhfar, Yu Zhang, Ting Zhang, Doris Cadavid, Jordi Arbiol, Andreu Cabot Advanced Materials Interfaces, 6, 1900467 (2019)