Informes externs

L'avaluació de la ICREA

El 2012, ICREA va encarregar a la consultora internacional Technopolis que avalués l'impacte de la seva primera dècada d'existència. Ens vam alegrar molt de veure que l'informe concloïa dient que ICREA havia tingut un impacte espectacular al sistema i aquesta tendència no fa sinó augmentar.

Podeu descarregar-vos el resum executiu, i saber més de Technopolis.

  • La qualitat dels ICREA seleccionats és indubtablement elevada. Superen el rendiment mitjà dels investigadors de Catalunya, Espanya, Europa i la resta del món, pel que fa a quantitat, qualitat i impacte dels resultats de les seves recerques...

Avaluació dels guardons Acadèmia

El 2012, es va encarregar a la mateixa consultora un estudi similar del programa ICREA Acadèmia. Vet aquí algunes de les seves conclusions i, naturalment, l'enllaç a l'informe.

  • El procés de selecció del programa Acadèmia de la ICREA selecciona eficaçment, d'entre tots els sol·licitants, els candidats de més qualitat. Hi ha motius per pensar que els seleccionats són dels millors catedràtics actius en recerca del sistema català.