Informes externs

L'avaluació de la ICREA

El 2012, ICREA va encarregar a la consultora internacional Technopolis que avalués l'impacte de la seva primera dècada d'existència. Ens vam alegrar molt de veure que l'informe concloïa dient que ICREA havia tingut un impacte espectacular al sistema i aquesta tendència no fa sinó augmentar.

Podeu descarregar-vos el resum executiu, i saber més de Technopolis.

  • La qualitat dels ICREA seleccionats és indubtablement elevada. Superen el rendiment mitjà dels investigadors de Catalunya, Espanya, Europa i la resta del món, pel que fa a quantitat, qualitat i impacte dels resultats de les seves recerques...
  • La ICREA ha millorat la qualitat, la quantitat i la dimensió de la recerca que es porta a terme a Catalunya.
  • ... la presència dels ICREA ha augmentat la visibilitat i la reputació internacionals del sistema de recerca català.

Avaluació dels guardons Acadèmia

El 2012, es va encarregar a la mateixa consultora un estudi similar del programa ICREA Acadèmia. Vet aquí algunes de les seves conclusions i, naturalment, l'enllaç a l'informe.

  • El procés de selecció del programa Acadèmia de la ICREA selecciona eficaçment, d'entre tots els sol·licitants, els candidats de més qualitat. Hi ha motius per pensar que els seleccionats són dels millors catedràtics actius en recerca del sistema català.
  • El programa Acadèmia també ha brindat a les universitats el reconeixement exterior de les àrees d'excel·lència investigadora.
  • ... el prestigi personal i el reconeixement exterior de les seves recerques que suposa el guardó ICREA Acadèmia és una motivació poderosa perquè els catedràtics donin prioritat a la recerca per sobre d'altres tasques, i també per millorar la quantitat i la qualitat dels resultats de recerca.