Convocatòries

La selecció dels candidats a ICREA es basa en la revisió d'experts, on els únics criteris són l'excel·lència i el lideratge científics. Hi ha cinc panells d'avaluació, que abracen totes les àrees de coneixement, amb un cert solapament, per atendre els camps interdisciplinaris i emergents. El concepte bàsic d'avaluació és que depèn essencialment del criteri d'experts d'alt nivell. No volem dependre de mesuraments quantitatius de la producció acadèmica, sinó del criteri ben informat dels experts a l'hora de reconèixer l'excel·lència. Busquem la qualitat, no la quantitat.

ICREA defensa i comparteix plenament els principis de la Declaració de San Francisco d'Avaluació de la Recerca (SFDORA, per les seves sigles en anglès), sobre la base de la qual recomana als avaluadors que no es guiïn únicament per mesuraments basats en publicacions (per exemple, els Journal Impact Factors) com a mesura substitutiva de la qualitat d'articles de recerca individuals. A l'hora d'avaluar les investigacions, ICREA té en compte el valor de tots els resultats, inclosos els indicadors qualitatius de l'impacte de la recerca, com la influència en la política cientifica i en  pràctiques habituals.

ICREA és una organització que vetlla per la igualtat d'oportunitats, i no admet referències discriminatòries per motius de gènere, edat, nacionalitat o grup racial, ni cap altra mena de discriminació.

Convocatòria ICREA Sènior

La convocatòria ICREA Sènior ofereix llocs de treball permanents al sistema de recerca català. Els investigadors seleccionats esdevenen Professors d’Investigació ICREA. Regularment, durant tota la seva carrera, els investigadors ICREA passen per un procés d'avaluació científica (la promoció). Es tracta de la nostra convocatòria més important i coneguda.

Per a la vostra informació aquesta és l'última versió de la guia d'avaluació que segueixen els nostres avaluadors.

La convocatòria ICREA Sènior 2022 està tancada.

La resolució es va comunicar per correu electrònic a cada candidat/a a finals de juliol 2022.

La propera convocatòria ICREA Sènior obrirà la 2a quinzena de gener de 2023 per les àrees de Ciències Experimentals i Matemàtiques, i Ciències de l'enginyeria i es tancarà la 1a quinzena de març 2023.

Per a la vostra informació aquí podeu veure les Bases Convocatòria ICREA Sènior 2022. No esperem canvis substancials.

Convocatòria ICREA Acadèmia

La convocatòria ICREA Acadèmia ofereix a professors de les universitats públiques catalanes un ajut que els hi permet una dedicació superior a la recerca, reduint les seves tasques docents i aportant un suport econòmic. El reconeixement, que s’atorga per cinc anys, ha permès augmentar l’impacte i l’abast internacional de la recerca que es fa a les nostres universitats.

Per a la vostra informació aquesta és l'última versió de la guia d'avaluació que segueixen els nostres avaluadors.

El termini per presentar una candidatura finalitza el dimarts 27 de setembre a les 14:00h.

Si us plau, reviseu la convocatòria que apareix a la dreta, i cliqueu el botó APPLY que trobareu al final del text.

This content is only accessible in desktop computers.

This website is optimized for a resolution of 1024px or higher. In smaller devices it will be shown with some restrictions.

Access to the intranet

If you do not remember your password, please click here

If you have already registered as a new applicant, please enter your username and password and login. Do not enter as a new applicant again.