Contribució científica

Els investigadors ICREA són acadèmics enormement actius i generen una gran quantitat d'articles d'alt nivell, llibres i publicacions de tota mena, i també dirigeixen tesis doctoras, fan conferències inaugurals a congressos i simposis, xerrades i tot tipus de producció acadèmica. Busqueu un especialista en un camp determinat? Des d'història militar medieval fins a teoria dels púlsars, segur que el trobeu a ICREA.

Utilitzeu el motor de cerca per limitar la recerca. Podeu buscar expressions determinades, provar amb paraules clau o visitar directament el lloc web de l'investigador, si en coneixeu el nom.

Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
 • PUBLICATION
  2019 - Swart, Marcel

  Trammell, Rachel; D'Amore, Lorenzo; Cordova, Alexandra; Polunin, Pavel; Xie, Nan; Siegler, Maxime A.; Belanzoni, Paola; Swart, Marcel; Garcia-Bosch, Isaac 2019, 'Directed Hydroxylation of sp(2) and sp(3) C-H Bonds Using Stoichiometric Amounts of Cu and H2O2', Inorganic Chemistry, 58, 11, 7584 - 7592.

 • PUBLICATION
  2019 - Swart, Marcel

  Stepanovic, Stepan; Zlatar, Matija; Swart, Marcel; Gruden, Maja 2019, 'The Irony of Manganocene: An Interplay between the Jahn-Teller Effect and Close-Lying Electronic and Spin States', Journal Of Chemical Information And Modeling, 59, 5, 1806 - 1810.

 • PUBLICATION
  2019 - Tarancón Rubio, Albert

  I. Donmez, M. Dolcet, M. Salleras, A. Stranz, C. Calaza, G. Gadea, M. Pacios, A. Morata, A. Tarancon, L. Fonseca, "All-silicon thermoelectric micro/nanogenerator including a heat exchanger for harvesting applications", Journal of Power Sources  413 (2019) 125-133

 • PUBLICATION
  2019 - Tarancón Rubio, Albert

  Tarancon, Albert 2019, 'Powering the IoT revolution with heat', Nature Electronics, 2, 7, 270 - 271.

 • PUBLICATION
  2019 - Tarancón Rubio, Albert

  I. Donmez, G. Gadea, M. Salleras, M. Pacios, C. Calaza, A. Stranz, M. Dolcet, A. Morata, A. Tarancon, L. Fonseca, "SiGe nanowire arrays based thermoelectric microgenerator", Nano Energy 57 (2019) 492-499

 • PUBLICATION
  2019 - Tarancón Rubio, Albert

  Acosta, Matias; Baiutti, Federico; Tarancon, Albert; MacManus-Driscoll, Judith L. 2019, 'Nanostructured Materials and Interfaces for Advanced Ionic Electronic Conducting Oxides', Advanced Materials Interfaces, 6, 15, 1900462.

 • PUBLICATION
  2019 - Tarancón Rubio, Albert

  I Garbayo, F Baiutti, A Morata, A Tarancón, "Engineering mass transport properties in oxide ionic and mixed ionic-electronic thin film ceramic conductors for energy applications", Journal of the European Ceramic Society 39 (2019) 101-114 (Invited Feature Article)

 • PUBLICATION
  2019 - Tarancón Rubio, Albert

  Burriel, Monica; Dittmann, Regina; Tarancon, Albert; Mebane, David S. 2019, 'Special issue for the 2018 E-MRS Spring Meeting Symposium R on solid state ionics', Solid State Ionics, 334, 87 - 87.

 • PUBLICATION
  2019 - Tarancón Rubio, Albert

  F. Chiabrera, I. Garbayo, D. Pla, M. Burriel, F. Wilhelm, A. Rogalev, M. Núñez, A. Morata, and A. Tarancón, "Unraveling bulk and grain boundary electrical properties in La0.8Sr0.2Mn1-yO3+d thin films", APL Materials  7 (2019) 013205 (Invited Article)

 • PUBLICATION
  2019 - Tarancón Rubio, Albert

  Tarancon, Albert; Pryds, Nini 2019, 'Functional Oxide Thin Films for Advanced Energy and Information Technology', Advanced Materials Interfaces, 6, 15, 1900990.