Contribució científica

Els investigadors ICREA són acadèmics enormement actius i generen una gran quantitat d'articles d'alt nivell, llibres i publicacions de tota mena, i també dirigeixen tesis doctoras, fan conferències inaugurals a congressos i simposis, xerrades i tot tipus de producció acadèmica. Busqueu un especialista en un camp determinat? Des d'història militar medieval fins a teoria dels púlsars, segur que el trobeu a ICREA.

Utilitzeu el motor de cerca per limitar la recerca. Podeu buscar expressions determinades, provar amb paraules clau o visitar directament el lloc web de l'investigador, si en coneixeu el nom.

Type
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
 • PUBLICATION
  2020 - Bijnens, Bart Lluch, Eric; Camara, Oscar; Doste, Ruben; Bijnens, Bart; De Craene, Mathieu; Sermesant, Maxime; Wang, Vicky Y.; Nash, Martyn P.; Morales, Hernan G. 2020, 'Calibration of a fully coupled electromechanical meshless computational model of the heart with experimental data', Computer Methods In Applied Mechanics And Engineering, 364, 112869.
 • PUBLICATION
  2020 - Bijnens, Bart Garcia-Canadilla, P, S Sanchez-Martinez, F Crispi, and B Bijnens. “Machine Learning in Fetal Cardiology: What to Expect.” Fetal Diagn Ther(2020): In Press (Accepted)
 • PUBLICATION
  2020 - Bijnens, Bart Soveral, I, F Crispi, C Walter, L Guirado, P García-Cañadilla, A Cook, A Bonnin, H Dejea, C Rovira-Zurriaga, J Sánchez de Toledo, E Gratacós, JM Martínez, B Bijnens, and O Gómez. “Early Cardiac Remodeling in Aortic Coarctation: Insights From Fetal and Neonatal Functional and Structural Assessment.” Ultrasound Obstet Gynecol (2020): in press (Accepted)
 • PUBLICATION
  2020 - Bijnens, Bart Loncaric, Filip; Nunno, Loredana; Mimbrero, Maria; Marciniak, Maciej; Filipe Fernandes, Joao; Tirapu, Laia; Fabijanovic, Dora; Sanchis, Laura; Doltra, Adelina; Cikes, Maja; Lamata, Pablo; Bijnens, Bart; Sitges, Marta 2020, 'Basal Ventricular Septal Hypertrophy in Systemic Hypertension', American Journal Of Cardiology, 125, 9, 1339 - 1346.
 • PUBLICATION
  2020 - Bijnens, Bart Duchateau, Nicolas; Loncaric, Filip; Cikes, Maja; Doltra, Adelina; Sitges, Marta; Bijnens, Bart 2020, 'VARIABILITY IN THE ASSESSMENT OF MYOCARDIAL STRAIN PATTERNS: IMPLICATIONS FOR ADEQUATE INTERPRETATION', Ultrasound In Medicine And Biology, 46, 2, 244 - 254.
 • PUBLICATION
  2020 - Bijnens, Bart Nogueira, M, M De Craene, S Sanchez-Martinez, D Chowdhury, B Bijnens, and G Piella 2020, “Analysis of Nonstandardized Stress Echocardiography Sequences Using Multiview Dimensionality Reduction.” Med Image Anal, 60, UNSP 101594.
 • PUBLICATION
  2020 - Bijnens, Bart Bernardino, G.; de la Garza, M. Sanz; Domenech-Ximenos, B.; Prat-Gonzalez, S.; Perea, R. J.; Blanco, I.; Burgos, F.; Sepulveda-Martinez, A.; Rodriguez-Lopez, M.; Crispi, F.; Butakoff, C.; Ballester, M. A. Gonzalez; De Craene, M.; Sitges, M.; Bijnens, B. 2020, 'Three-dimensional regional bi-ventricular shape remodeling is associated with exercise capacity in endurance athletes', European Journal Of Applied Physiology, .
 • PUBLICATION
  2020 - Bijnens, Bart Sanz-de la Garza, Maria; Vaquer-Segui, Antonia; Duran, Karina; Blanco, Isabel; Burgos, Felip; Alsina, Xavier; Prat-Gonzalez, Susanna; Bijnens, Bart; Sitges, Marta 2019, 'Pulmonary transit of contrast during exercise is related to improved cardio-pulmonary performance in highly trained endurance athletes', European Journal Of Preventive Cardiology, , UNSP 2047487319891779. (Accepted)
 • PUBLICATION
  2020 - Block Allen, David M. Corona V & Block D 2020, 'Raciolinguistic micro-aggressions in the school stories of immigrant adolescents in Barcelona: a challenge to the notion of Spanish exceptionalism?', International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, https://doi.org/10.1080/13670050.2020.1713046 (Accepted)
 • PUBLICATION
  2020 - Boeckx, Cedric Moriano, J. and C. Boeckx. 2020. Modern human changes in regulatory regions implicated in cortical development. BMC Genomics 21(1):304.