Contribució científica

Els investigadors ICREA són acadèmics enormement actius i generen una gran quantitat d'articles d'alt nivell, llibres i publicacions de tota mena, i també dirigeixen tesis doctoras, fan conferències inaugurals a congressos i simposis, xerrades i tot tipus de producció acadèmica. Busqueu un especialista en un camp determinat? Des d'història militar medieval fins a teoria dels púlsars, segur que el trobeu a ICREA.

Utilitzeu el motor de cerca per limitar la recerca. Podeu buscar expressions determinades, provar amb paraules clau o visitar directament el lloc web de l'investigador, si en coneixeu el nom.

Type
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
Format: yyyy
 • PUBLICATION
  2020 - Swart, Marcel M. Bortoli, M. Bruschi, M. Swart and L. Orian, "Sequential oxidations of phenylchalcogenides by H2O2: insights in the redox behavior of selenium from a DFT analysis", New. J. Chem. 2020, 44, 6724-6731
 • PUBLICATION
  2020 - Swart, Marcel D. Kass, T. Corona, K. Warm, B. Braun-Cula, U. Kuhlmann, E. Bill, S. Mebs, M. Swart, H. Dau, M. Haumann, P. Hildebrandt, and K. Ray, "Stoichiometric formation of an oxoiron(IV) complex by a soluble methane monooxygenase type activation of O2 at an iron(II)-cyclam centre", J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 5924-5928
 • PUBLICATION
  2020 - Tarancón Rubio, Albert Gadea G, Sojo JM, Pacios M, Salleras M, Fonseca L, Morata A, Tarancón A., Enhanced thermoelectric figure of merit of individual Si nanowires with ultralow contact resistances, Nano Energy 67 (2020) 104191
 • PUBLICATION
  2020 - Tarancón Rubio, Albert Morata, A.; Siller, V; Chiabrera, F.; Nunez, M.; Trocoli, R.; Stchakovsky, M.; Tarancon, A. 2020, 'Operando probing of Li-insertion into LiMn2O4 cathodes by spectroscopic ellipsometry', Journal Of Materials Chemistry A, 8, 23, 11538 - 11544.
 • PUBLICATION
  2020 - Tarancón Rubio, Albert Bernadet, Lucile; Moncasi, Carlos; Torrell, Marc; Tarancon, Albert 2020, 'High-performing electrolyte-supported symmetrical solid oxide electrolysis cells operating under steam electrolysis and co-electrolysis modes', International Journal Of Hydrogen Energy, 45, 28, 14208 - 14217.
 • PUBLICATION
  2020 - Tikhonov, Sergey De Carli L, Gorbachev D &  Tikhonov S 2020. ‘Weighted gradient inequalities and unique continuation problems’, Calculus of Variations and PDE's, 59, 3, 89.
 • PUBLICATION
  2020 - Tolsa Domènech, Xavier Chunaev P, Mateu J & Tolsa X 2020, "A family of singular integral operators which control the Cauchy transform". Mathematische Zeitschrift 294, p. 1283-1340.
 • PUBLICATION
  2020 - Tolsa Domènech, Xavier Prats, M., Tolsa, X. The two-phase problem for harmonic measure in VMO. Calculus of Variations and Partial Differential Equations 59, 102:3 (2020). https://doi.org/10.1007/s00526-020-01760-2
 • PUBLICATION
  2020 - Tolsa Domènech, Xavier M. Mourgoglou and X. Tolsa. "Harmonic measure and Riesz transform in uniform and general domains". Journal für die reine und angewandte Mathematik 758 (2020), 183–221. https://doi.org/10.1515/crelle-2017-0037  
 • PUBLICATION
  2020 - Tolsa Domènech, Xavier Azzam J, Mourgoglou M & Tolsa X 2020, "A two-phase free boundary problem for harmonic measure and uniform rectifiability". Trans. Amer. Math. Soc., vol. 373, no. 6, 2020, 4359–4388