ICREA - Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats

 
        


                 

Premiats/des ICREA Acadèmia

2009: Fitxa curricular premiats/des           2010: Fitxa curricular premiats/des 

2011: Fitxa curricular premiats/des              2012: Fitxa curricular premiats/des            2013: Fitxa curricular premiats/des  
Cognom, Nom: Any convocatòria:
Universitat: Àrea ICREA: Estat:
 
 
Araus Ortega, Josep Lluís
Universitat de Barcelona. Life & Medical Sciences. Conv. 2013.
Arenas, Alex
Universitat Rovira i Virgili. Experimental Sciences & Mathematics. Conv. 2011.
Ariño, Joaquín
Universitat Autònoma de Barcelona. Life & Medical Sciences. Conv. 2009.
Aromí, Guillem
Universitat de Barcelona. Experimental Sciences & Mathematics. Conv. 2013.
Ayte del Olmo, José
Universitat Pompeu Fabra. Life & Medical Sciences. Conv. 2009.
Baró Mariné, Maria Dolors
Universitat Autònoma de Barcelona. Technology & Engineering. Conv. 2009.
Barrantes-Vidal, Neus
Universitat Autònoma de Barcelona. Social & Behavioural Sciences. Conv. 2012.
Bastardas Boada, Albert
Universitat de Barcelona. Humanities. Conv. 2010.
Bel Queralt, Germà
Universitat de Barcelona. Social & Behavioural Sciences. Conv. 2010.
Bertalmío, Marcelo
Universitat Pompeu Fabra. Technology & Engineering. Conv. 2012.
Boguñá Espinal, Marián
Universitat de Barcelona. Experimental Sciences & Mathematics. Conv. 2010.
Bosch i Tubert, Fàtima
Universitat Autònoma de Barcelona. Life & Medical Sciences. Conv. 2012.
Caballé, Jordi
Universitat Autònoma de Barcelona. Social & Behavioural Sciences. Conv. 2009.
Cabeza, Luisa F.
Universitat de Lleida. Technology & Engineering. Conv. 2012.
Cacho Lascorz, Isabel
Universitat de Barcelona. Experimental Sciences & Mathematics. Conv. 2012.
          1 /  8